Downloaden E-Boek 1000 Casino Tips

ebook casino tips

Je kunt het e-book hieronder via onze site lezen of gratis downloaden als .pdf via deze link.

Je kunt ook op het boek hiernaast klikken om de download te starten.

Speel als een Pro

1000 casino tips deel 4

 1. Winning is Basic
  1. Blackjack
   DE BASIS

   1. Het doel van het spel Blackjack is om de dealer te verslaan doordat de som van jouw kaarten een hogere waarde heeft dan die van de dealer, echter je mag niet hoger dan 21 halen, anders ben je af. Het doel is om zo dicht mogelijk bij 21 te komen. Als je ‘stand’ (je stopt), en de dealer trekt door tot meer dan 21, dan win je.
   2. Elke keer als jouw hand of die van de dealer hoger is dan 21 dan is dat een ‘bust’ (degene die ‘bust’ is af, en verliest). Dit wordt ook wel ‘breken’ genoemd. Je zal deze termen door elkaar horen maar ze beteken hetzelfde.
   3. De dealer deelt de kaarten vanuit spellen met één of meerdere stokken. De kaarten worden ondersteboven gedeeld en de speler moet ze zelf omdraaien. Je mag hiervoor maar 1 hand gebruiken.
   4. De doos waar de kaartstokken inzitten (wanneer er meer dan één stok gebruikt wordt), wordt de ‘shoe’ genoemd. Als er een shoe wordt gebruikt, worden de kaarten met de plaatjes naar boven gedeeld, je mag de kaarten in dat geval niet aanraken.
   5. Bij een spel met de shoe moet je één hand gebruiken om signalen te geven. Je kan de dealer vertellen wat je wilt doen, maar je moet het ook laten zien met een handgebaar. Dit wordt zo geregeld omdat de camera’s en het casinopersoneel dat toezicht houdt op deze manier je keuze kunnen bevestigen.
   6. Kijk altijd naar het bordje bij de tafel voordat je gaat zitten. Hierop wordt het minimumbedrag van je inzet weergegeven.
   7. De kleur van de kaarten beïnvloedt het spel geheel niet. De kaarten Twee tot en met Tien hebben de waarde die wordt weergegeven, ongeacht de kleur van de kaart. Alle plaatjes hebben een waarde van 10 punten. Een Aas kan tellen als 11 of als 1. Een Vrouw en een Vijf hebben dus een som van 15 punten. Een Aas en een Vijf resulteren 6 of 16 punten.
  2. Het Spel Spelen
   1. Blackjack wordt gespeeld aan een semi-ronde tafel met accommodatie voor 7 spelers. Elke speler heeft een eigen cirkel of vierkant om zijn inzet te plaatsen. De spelers plaatsen hun inzet recht voor hun eigen plek. Alleen chips die in de cirkel worden gelegd tellen als inzet.
   2. Je moet je inzet plaatsen voordat de deler de eerste kaart aanraakt. Je mag niet meer inzetten wanneer de dealer begonnen is. Als je wint zal de dealer jouw gewonnen chips naast je originele inzet plaatsen. Zorg ervoor dat je deze winst terugpakt voordat de volgende deelronde begint. Anders wordt je winst gezien als onderdeel van de volgende inzet. Het gezegde in het casino is: “if it lays it plays” (als het er ligt, dan speelt het mee).
   3. Als het delen begonnen is mag je jouw chips niet meer aanraken, er iets aan toevoegen of iets weghalen. De chips in de cirkel worden gezien als de inzet voor die ronde dus je mag er niet meer aanzitten zodra het delen begonnen is.
   4. Als de dealer een Aas heeft als “up card” (de kaart die open ligt), is er voor de spelers de kans om te verzekeren tegen blackjack (zie tip 69). Hierna zal de kaart die omgekeerd ligt bekeken worden door de dealer zonder dat de andere spelers dit kunnen zien. Als de dealer geen blackjack heeft, wordt er doorgespeeld. In sommige casino’s wordt er niet eerst gecheckt. Als de dealer blackjack heeft verliest iedereen. De dealer neemt alle chips van verliezende handen in en de volgende ronde wordt gespeeld.
   5. Als je een ‘verzekering’ neemt, dan verzeker je niet echt de hand die je gedeeld hebt gekregen. Het is eigenlijk een ‘side-bet’ waarbij je de helft van je originele inzet extra moet inzetten waarmee je wedt op de omgedraaide kaart van de dealer. Als je deze ‘side-bet’ plaatst en de dealer heeft een Tien, dan krijg je een uitbetaling van 2 tegen 1. Je verliest dan je originele inzet, maar wint je ‘verzekering bet’, daarmee komt het neer op een ‘push’ van je originele inzet. Slimme spelers gebruiken deze optie nooit omdat het voordeel van het casino 7% is op deze bet.
   6. Nadat spelers twee kaarten hebben gezien moeten ze een beslissing nemen. Het spel volgt een speelronde die met de klok mee gaat. Er wordt gestart bij de eerste speler aan de linker kant van de dealer (dat is dus de speler uiterst rechts, wanneer je naar de dealer kijkt). Nadat je de eerste twee kaarten gezien hebt kun je kiezen uit de opties: ‘hit’, ‘stand’, ‘double down’, of ‘split’ indien je een paar hebt.
   7. Als je voor ‘hit’ kiest betekent dit dat je nog een kaart zal krijgen. Als je de dealer erop wilt wijzen dat je een hit wilt wanneer er met een shoe gedeeld wordt dan tik je recht voor je op de speeltafel, of je maakt een wenkend gebaar naar de dealer. Als je een ‘hit’ wilt nemen terwijl er vanuit de hand gedeeld wordt, dan schraap je de kaarten naar je toe. Als je nog een kaart wilt, maak je hetzelfde gebaar. Je kunt net zo lang doorgaan totdat je ‘bust’ (totdat je ‘kapot’ gaat en verloren hebt).
   8. Als je tevreden bent met je kaarten dan kies je voor ‘stand’. Je laat de dealer weten dat je voor een ’stand’ kiest door je hand heen en weer te bewegen met je palm naar beneden. Als je bij een hand gedeeld spel wilt kiezen voor een stand, dan plaats je je kaarten onder je chips van je inzet.
   9. Als je kiest voor de ‘double down’ (verdubbelen), dan wordt je inzet verdubbeld nadat je de eerste twee kaarten hebt gekregen. Je zal dan nog slechts één extra kaart krijgen. De meeste casino’s staan je toe om met alle handen te verdubbelen. Sommige casino’s staan dit alleen toe wanneer je elf of tien punten hebt.
   10. Om aan te geven dat je wilt verdubbelen plaats je nogmaals dezelfde inzet naast je huidige inzet. Je voegt dus niets toe aan je originele inzet, en je raakt deze ook niet aan. Het enige dat je doet, is hetzelfde aantal fiches nogmaals op de speeltafel plaatsen. Je kan dit doen zodra je de kaarten ziet. De meeste casino’s laten je verdubbelen voor minder dan je originele inzet, zo lang het niet de tafellimiet overschrijdt. Dit is onverstandig. Je verdubbelt alleen in situaties die voordelig voor je zijn, en het is in jouw voordeel om zoveel mogelijk geld in te zetten wanneer je verdubbelt.
   11. Als je een paar krijgt dan heb je de optie om de twee kaarten te splitsen in ‘twee nieuwe handen’. Als je nog een kaart van dezelfde waarde krijgt kun je nogmaals splitsen. De meeste casino’s staan het je toe om tot maximaal vier keer te splitsen zo lang het niet om een paar Azen gaat. Bijvoorbeeld, als je een paar Achten krijgt die je splitst in twee handen, en je krijgt nog een Acht da mag je deze Acht wederom ‘splitsen’ zodat je een derde hand hebt.
   12. Je speelt alle handen die je verkregen hebt uit je splitsing apart uit. Je speelt dus een hand tegelijk. De dealer geeft je een volgende kaart voor je eerste ‘gesplitste kaart’. Je kan kiezen voor een hit of voor een stand. Vervolgens speel je door met de volgende kaart net zo lang totdat alle handen ‘uitgespeeld’ zijn.
   13. Als je een paar Azen krijgt, dan mag je ze splitsen, maar je zal dan slechts 1 kaart per aas krijgen. Dit is zo omdat er een goede kans is dat je 21 haalt (wanneer je een Tien gedeeld krijgt). Als je de Azen splitst dan krijg je je inzet als winst, niet de 3 tegen 2 die je krijgt bij Blackjack (een Tien en een Aas, wanneer deze onmiddellijk behaald wordt bij de eerste deelronde), omdat jouw ‘Blackjack’ niet behaald is tijdens de eerste deelronde. Veel Casino’s staan het niet toe om twee Azen te splitsen, nadat er al twee Azen zijn gesplitst. Dit betekent dat als je twee Azen splitst en je vervolgens wederom een Aas krijgt op een van die twee Azen, je deze hand niet mag splitsen.
   14. Om bij een spel met een shoe je kaarten te splitsen, leg je een extra inleg naast je originele inzet. Splits de kaarten niet, dit zal de dealer voor je doen. Bij een spel waarbij de dealer de kaarten vasthoudt draai je de twee kaarten om en leg je de extra chips neer voor de split. Je moet hetzelfde bedrag inzetten als bij je originele inleg. Je splitst je originele inzet niet, je verdubbelt je inzet en verdeelt deze evenredig over de twee gesplitste kaarten.
  3. Variaties op de Regels
   1. De regels voor Blackjack kunnen per Casino verschillend zijn. Bepaalde regels zijn gunstig voor de speler, andere regels zijn gunstig voor het Casino. Het is erg belangrijk om de regels te checken voordat je gaat spelen. Je kan de dealer om uitleg vragen indien iets niet duidelijk is, of indien je wilt weten hoeveel decks (kaartstokken) er gebruikt worden bij het spel.
   2. Het aantal decks heeft invloed op het voordeel van het Casino. Normaal gesproken geeft een spel dat minder decks gebruikt een voordeel aan de speler. Als je het voordeel van het Casino wilt uitrekenen dan begin je met het aantal decks dat gebruikt wordt. Daarna neem je de regels en variaties op in de berekening.
   3. Hier is een overzicht van het voordeel voor het Casino in verhouding tot het aantal decks dat gebruikt wordt.
    1 Deck Gelijke Kansen
    2 Decks 0.35%
    4 Decks 0.52%
    6 Decks 0.58%
    8 Decks 0.61%
   4. In de meeste Casino’s is de dealer verplicht te stoppen (stand) wanneer het totaal van de kaarten 17 bereikt, of er nu wel een Aas of niet aanwezig is in zijn hand (dit wordt in de regels aangegeven als S17). Andere Casino’s dwingen een dealer om nog een kaart te trekken wanneer de waarde 17 bereikt is en er een Aas ligt. Deze hand staat bekend als een ‘Soft Seventeen’ (een ‘Zachte Zeventien’). Een voorbeeld hiervan is een Zes en een Aas. Als de dealer de Soft Seventeen moet hitten, dan verkrijgt het Casino een extra voordeel van 0.20%.
   5. DOA staat voor ‘Double on Any two cards’ (verdubbelen is toegestaan bij alle combinaties van kaarten). Dit is in de meeste Casino’s toegestaan. Sommige Casino’s staan je alleen toe om te verdubbelen als je kaarten samen een waarde hebben van 9, 10 of 11. Door deze regel stijgt het voordeel van het Casino met 0.10%. Als je alleen mag verdubbelen met een combinatiewaarde van 10 of 11, dan wordt het verhoogt met 0.25%.
   6. DAS staat voor ‘Double Down after Splitting’ (verdubbelen na het splitsen). Als je je kaarten splitst omdat je een paar had, dan heb je nog de optie om te verdubbelen nadat je gesplitst hebt. Dit is een goede regel die voordelig is voor de speler. Spellen waarbij deze regel geldt kennen een verminderd nadeel voor de spelers van 0.13%.
   7. Opgeven houdt in dat een speler de handdoek in de ring gooit in ruil voor behoudt van de helft van de originele inzet. Hierdoor kan je ervoor zorgen dat je minder verlies leidt op een potentieel verliezende hand. De speler verkrijgt hiermee een voordeel val 0.05%.
   8. Het opnieuw splitsen van Azen is een variatie die in sommige Casino’s beschikbaar is. Als je je Azen opnieuw splitst krijg je een voordeel van 0.05%. Sommige Casino’s beperken het splitsen tot 1 split, bij andere Casino’s mag er tot 4 keer gesplitst worden.
   9. Om het voordeel van het Casino uit te rekenen moet je starten met het aantal decks dat gebruikt wordt. Vervolgens tel je daar de onvoordelige variaties bij op, en trek je de voordelige variaties af. Bijvoorbeeld, met een spel waarbij zes decks gebruikt worden is er een standaard voordeel voor het huis van 0.58% als een dealer stopt bij alle 17’s (S17). Het verdubbelen na splitsen kent een voordeel van 0.13% en de mogelijkheid tot opgeven geeft nog een voordeel van 0.05% aan de speler. Het voordeel van het Casino is daarom met deze regels 0.40%. Als je een spel speelt met zes decks waarbij de dealer moet hitten tot een Soft Seventeen (+0.20%) en DAS en opgeven zijn niet toegestaan zou het voordeel 0.78% zijn. Hierdoor heeft dat spel een hoger voordeel voor het Casino, namelijk 0.78%.
   10. Check altijd de regels voordat je gaat zitten. Als je een plaats bezoekt met meerdere casino’s, speel dan bij het Casino waar je de beste kans heb. Een tiende van een procent klinkt wellicht als onbelangrijk, maar elk voordeel helpt.
   11. Sommige casino’s bieden 6 tegen 5 voor blackjack in plaats van 3 tegen 2. Dit voegt 1.5% toe aan het voordeel van het Casino. Je moet deze tafels vermijden want ze zijn simpelweg in het leven geroepen om veel meer geld te verdienen voor het Casino.
  4. Basis Strategie
   1. Het voordeel voor het Casino doet zich voor omdat de speler als eerste moet kiezen. Als jij ‘bust’ en daarna de dealer, dan heb je nog steeds verloren. Omdat het Casino altijd wint als de speler eerst bust, heeft het Casino een voordeel.
   2. De twee kaarten die je van de dealer ontvangt zullen in 3 categorieën vallen: Harde Handen, Zachte Handen, of Paren. Een Zachte Hand bij Blackjack is een Hand met tenminste 1 Aas. Een Harde Hand is een Hand zonder Aas, of een waarbij een Tien de totaalwaarde van de Hand boven de 21 zou brengen.
   3. Er is een correcte wiskundige strategie voor het spelen van elke hand bij Blackjack. Dit wordt de basis strategie genoemd en je zou dit moeten leren voordat je gaat spelen. Hierdoor wordt het voordeel van het Casino minder dan 1%.
   4. De basis strategie is gebasseerd op het feit dat de speler een van de twee kaarten van de dealer kan zien. Je hoeft niet blindelings kaarten te trekken in de hoop 21 te halen. Doordat je één kaart van de dealer al kan zien, kun je een goede gok wagen om zijn potentiele hand te verslaan.
  5. Harde Handen
   1. Een Harde Hand bij Blackjack is een hand met twee start-kaarten (de kaarten die de dealer aan iedere speler deelt aan het begin van de ronde) die verschillende waarden hebben, en beide geen Aas zijn. De meest frequente beslissing die een speler moet nemen is of er wel of niet ‘ge-hit’ moet worden op een Harde Hand. Een Harde Hand met een gecombineerde waarde van twaalf of meer heeft de kans om te busten.
   2. Je hebt acht of minder. Met een Harde Hand met een waarde van acht of minder, kun je altijd nog een kaart nemen, ongeacht de kaart van de dealer die bloot ligt. De enige manier om te winnen als je zou kiezen voor een stand, is als de dealer breekt.
   3. Je hebt negen. Als de dealer een Drie, Vier, Vijf of Zes bloot heeft liggen moet je verdubbelen. Anders moet je hitten. Bij een spel waarbij de dealer maar twee decks gebruikt zou je zelfs al kunnen verdubbelen met een twee van de dealer.
   4. Er is een ezelsbruggetje om te onthouden dat je moet verdubbelen bij een negen wanneer de dealer een Drie tot en met een Zes heeft. Drie plus zes is namelijk negen.
   5. Je hebt tien. Als de dealer Twee tot en met Negen heeft moet je verdubbelen. Anders moet je hitten als de dealer Tien (of een plaatje) of een Aas heeft.
   6. Je hebt elf. Als de kaart van de dealer die bloot ligt een Twee tot en met een Tien is, moet je verdubbelen. Als de dealer een Aas heeft moet je hitten. Indien er slechts twee decks gebruikt worden kun je verdubbelen bij een Aas van de dealer, maar alleen wanneer jouw elf bestaat uit een Vijf en Zes of een Vier en Zeven.
   7. Je hebt twaalf. Als de kaart van de dealer een Vier, Vijf of Zes is moet je kiezen voor de optie: ‘stand’. De dealer heeft een hoge kans om kapot te spelen, dus is het verstandig om geen extra kaart te trekken. Hitten wanneer de dealer een Twee of Drie heeft is marginaal, maar het is toch de beste manier om te spelen.
   8. Je hebt dertien tot en met zestien. Als de kaart van de dealer een Twee tot en met een Zes is moet je kiezen voor stand. Anders moet je hitten. Je hand is erg slecht, maar de dealer toont een kaart die kan busten wanneer de dealer hit. Je ‘stand’ in de hoop dat de dealer kapot speelt.
   9. Je hebt zeventien tot en met eenentwintig. Dit is een ‘pat hand’. Je moet voor ‘stand’ kiezen ongeacht de kaart van de dealer. Zeventien lijkt wellicht een goede hand, maar je moet gemiddeld negentien hebben om de dealer te verslaan. Let op: deze regel geldt niet wanneer je een Zachte Hand hebt.
  6. Zachte Handen
   1. Een Zachte Hand is een hand waarbij ten minste één van de twee kaarten een Aas is. Een Aas is 1 of 11 punten waard. Als je een Hand hebt waarbij het gecombineerde aantal punten hoger wordt dan 21, dan wordt dit automatisch een Harde Hand. Het Aas wordt aangegeven door de letter ‘A’ wanneer er gesproken wordt over Blackjack strategie. Bijvoorbeeld, A-3 is een Aas en een Drie.
   2. Heb je A-A: dan is dat zowel een Zachte Hand als een Paar. Je moet deze hand altijd splitsen. Azen zijn erg krachtig en hoewel je slechts 1 kaart per Aas zal krijgen, is het splitsen in je voordeel.
   3. Je hebt A-2 of A-3. Als de kaart van de dealer een Vier of een Vijf is, moet je verdubbelen. Anders moet je hitten. De Vier en Vijf zijn ‘bust-kaarten’ voor de dealer, en je wilt zoveel mogelijk voordeel genieten als de dealer daadwerkelijk breekt.
   4. Je hebt A-4 of A-5. Als de kaart van de dealer een Vier, Vijf of Zes is, moet je verdubbelen. Anders moet je hitten. Een manier om dit te onthouden is dat je met Aas-Vier kunt verdubbelen tegen een Vier.
   5. Je hebt A-6. Als de kaart van de dealer een Drie, Vier, Vijf of Zes is, moet je verdubbelen. Anders moet je hitten. Dit is een Soft Seventeen, maar je moet nooit voor ‘stand’ kiezen ongeacht de kaart van de dealer. Dit is een van de grootste fouten die beginnende Blackjack spelers maken.
   6. Je hebt A-7. Als de kaart van de dealer een Drie, Vier, Vijf of Zes is, dan moet je verdubbelen. Als de kaart een Twee, Zeven of Acht is kies je voor ‘stand’. Als de dealer een Negen, Tien of Aas heeft dan trek je nog een kaart (hit). Je kiest voor ‘stand’ tegen een acht van de dealer, omdat als de dealer een tien trekt, je gelijk spel hebt.
   7. De A-7 Hand wordt net als de A-6 Hand vaak incorrect gespeeld. Selers kiezen voor ‘stand’ op deze hand ongeacht wat de dealer heeft. De gemiddelde hand die wint in blackjack is 19, en daarom is het niet slim om te stoppen met een Zachte 18 tegen een Negen, Tien of Aas van de dealer. Dit kost op termijn geld.
   8. Je hebt A-8 of A-9. Je moet in dit geval altijd voor ‘stand’ kiezen, ongeacht de kaart van de dealer. Negentien en twintig zijn zeer sterke handen bij Blackjack, en je zult deze handen vaak winnen. Je moet deze hand nooit verdubbelen.
   9. Je hebt A-10. Gefeliciteerd! Je hebt blackjack en krijgt sowieso uitbetaald, behalve als de dealer ook Blackjack heeft. In dat geval resulteert de score in een push, en krijg je simpelweg je inleg terug. Als je met een enkel of dubbel deck speelt waarbij de kaarten ondersteboven worden gedeeld draai de kaarten direct om.
   10. Je zal een Zachte Hand vaker verdubbelen wegens de kracht van het Aas. Veel spelers slagen er vaak niet in om hun voordeel te doen met de mogelijkheden van het verdubbelen van zachte handen. Wees niet bang om je inleg te verdubbelen in de juiste situatie. Je zal op de lange termijn meer winst maken door op het juiste moment te verdubbelen.
   11. Een meerdere Zachte Hand is mogelijk en gebeurt vaak nadat je een Zachte Hand hebt ‘ge-hit’. Een Aas, Twee en Drie vormt een Zachte 16 en je moet die spelen als een A-5.
  7. Splitsen van Paren
   1. Het splitsen van een paar is ofwel offensief of defensief, afhankelijk van de kaarten en de kaart van de dealer. Je splitst om meer te winnen als de dealer een ‘bust-kaart’ toont. Je splitst om minder te verliezen wanneer je een erg slechte hand in een potentiele winnaarshand kan veranderen, zoals bijvoorbeeld bij een paar zevens of een paar achten.
   2. Als het Casino je toestaat om te verdubbelen na het splitsen (DAS), dan moet je hier je voordeel mee doen wanneer het kan. Je wilt zoveel mogelijk geld winnen wanneer je in het voordeel bent. Je zal meer handen kunnen verdubbelen wanneer deze regel van toepassing is.
   3. Je hebt een paar Tweeën of Drieën. Je moet deze kaarten splitsen als de kaart van de dealer een Twee tot en met een Zeven is indien DAS is toegestaan. Als je niet kunt verdubbelen na het splitsen moet je slechts splitsen wanneer de kaart van de dealer een Vier tot en met een Zeven is.
   4. Je hebt een paar Vieren. Je moet een paar Vieren nooit splitsen. een Acht is veel sterker dan twee handen met een Vier.
   5. Je hebt een paar Vijven. Je splitst nooit want je hebt tien punten. Je moet de regels van een Harde Hand of de regels van de Tien volgen. Als de kaart van de dealer een Twee tot en met een Negen is, moet je verdubbelen. Anders, alleen nog een kaart vragen wanneer de kaart van dealer een Tien of een Aas is.
   6. Je hebt een paar Zessen. Je moet splitten als de kaart van de dealer een Twee tot en met een Zeven is wanneer DAS is toegestaan. Als je niet kunt verdubbelen na het splitsen dan moet je alleen splitsen bij dealerkaarten van Drie tot en met Zes.
   7. Je hebt een paar Zevens. Je moet splitsen indien de kaart van de dealer een Twee tot en met een Zeven is. Met twee handen van zeven starten is beter dan met één hand van veertien. Als je een Drie of een Vier krijgt kan je verdubbelen voor zover dat is toegestaan. Als je een Tien krijgt heb je zeventien.
   8. Je hebt een paar Achten. Je moet altijd je Achten splitsen. Starten met twee handen van acht is beter dan met een hand van zestien. Het splitsen van een paar Achten is een defensieve move. Zelfs als de kaart van de dealer een Tien is verlies je op de lange termijn minder vaak.
   9. Je hebt een paar Negens. Je moet Negens altijd splitsen wanneer de kaart van de dealer een Twee tot en met een Zes, een Acht of een Negen is. Je kunt voor ‘stand’ kiezen wanneer de dealer een Zeven heeft omdat 18 een eventuele 17 van de dealer zal verslaan. Je kan ook je Negens splitsen tegen een Negen omdat 18 hiervan zou verliezen als de dealer een Tien heeft. Als je een Tien trekt dan resulteert dat in een push.
   10. Je hebt een paar Tienen. Je moet nooit splitsen. 20 is een zeer krachtige hand, waarmee je meestal zal winnen. Als je kaarten telt, is het splitsen van Tienen wanneer het deck positief is een goede manier om jezelf te verraden. Doe dat dus niet.
   11. Een gemakkelijke manier om de basis strategie te leren is door flashcards te gebruiken. Schrijf de ‘Hand’ op de voorkant, en de juiste strategie op de achterkant. Bijvoorbeeld: op de voorkant schrijf je ‘A-7’ op de achterkant schrijf je, Verdubbel bij 3-6. Stand bij 2,7,8. Anders hitten.
   12. Als je de basis strategie niet wilt onthouden dan kun je een kleine kaart kopen waar de strategie op geprint is. Je mag deze in het casino gebruiken zolang je het spel niet ophoudt.
  8. Side Bets
   1. Veel Casino’s bieden side-bets aan die je kunt maken als aanvulling op je standaard Blackjack bet. Sommige side bets zijn de royal match, zes-zeven-acht bonus, handen waarbij beide kaarten dezelfde kleur hebben etc. Al deze side-bets moeten vermeden worden. Je kan 50 tot 100 handen per uur krijgen, en een euro per hand kan een winnende sessie snel doen omslaan in een verliezende sessie.
  9. Simpele Strategie
   1. ls je ‘eerste’ twee kaarten samen 12 tot en met 16 punten waard zijn dan heb je een ‘Stijve Hand’ (een hand waarbij het krijgen van een volgende kaart kan leiden tot een bust). Als de kaart van de dealer een Twee tot en met een Zes is, heeft de dealer een Stijve Hand. Als je 17 of beter hebt dan heb je een Pat Hand, en moet je kiezen voor de optie ‘stand’. Als de dealer een Zeven tot en met een Aas heeft, dan heeft de dealer een potentiele Pat Hand. Als je een Stijve Hand hebt en de dealer ook, dan kies je voor ‘stand’, als je een Stijve Hand hebt en de dealer een Pat hand, dan hit je en krijg je dus nog een kaart.
   2. Je moet nooit voor ‘stand’ kiezen met een Zachte Hand van 17 of minder. Het maakt niet uit wat de kaart van de dealer is. Kies nooit voor stand wanneer het gecombineerde aantal punten van jouw Zachte Hand 13, 14, 15, 16 of 17 is. Je kan met deze hand niet busten, dus heb je altijd de kans om hem te verbeteren.
   3. Probeer niet het gedrag van de dealer te kopiëren door altijd te hitten totdat je 17 of meer punten hebt. Als je dit doet wordt het voordeel voor het Casino met 5,5% verhoogt. Er zijn betere strategieën die je kunt toepassen.
   4. De ‘insurance bet’ (verzekering) bij Blackjack is een bet voor sukkels. Je verzekert helemaal niets. Het is gewoon een extra bet. Gebruik nooit de verzekering, tenzij je een kaartenteller bent.
   5. In sommige Casino’s waarbij ze de ‘opgeef regel’ hanteren, kun je beslissen om je hand niet uit te spelen in ruil voor de helft van je inzet. Je moet alleen opgeven als je een Harde 15 hebt tegen een Tien van de dealer en 16 (maar niet indien je Achten hebt) tegen de Negen van de dealer alsmede een Tien of Aas.
   6. Sommige delers delen de kaarten razendsnel. Als je je daar niet prettig bij voelt kan je ervoor zorgen dat ze langzamer delen. Om dit te doen hoef je slechts even iets langer na te denken voordat je iets doet. Ze kunnen niet doorgaan naar de volgende speler totdat jij je kaarten hebt gespeeld. Wees niet geïntimideerd door snelle delers.
   7. De speler die geheel rechts zit (links van de dealer) wordt ‘first base’ genoemd. De speler die geheel links zit is ‘third base’ ofwel de ‘anker speler’. Het is de laatste speler die iets doet voordat de dealer zijn kaart omdraait.
   8. De spelers aan de tafel beginnen vaak te klagen als de anker speler geen perfecte blackjack strategie hanteert. Als de speler afwijkt van de basis strategie, en de dealer daardoor zijn hand wint, zullen de andere spelers deze speler verwijten dat hij ervoor gezorgd heeft dat zij verloren hebben. Dit is onterecht omdat op de lange termijn, het gedrag van andere spelers geen invloed heeft op winkansen.
   9. Geef geen ongevraagd advies aan andere spelers. Ze hebben het recht om het spel te spelen zoals ze willen. Het kan ook zijn dat het kaartentellers zijn, die bewust afwijken van de basisstrategie vanwege de stand van de kaarten.
   10. Gebruik positieve progressie wanneer je wint. Nadat je twee handen hebt gewonnen kun je je inzet verhogen met de helft van je originele inzet. Bijvoorbeeld, als je 10 euro inzet en wint, leg je nogmaals 10 euro in. Als je dan weer wint ga je naar 15 euro. Als je wint ga je naar 20 euro etc. Blijf verhogen totdat je verliest, zak vervolgens terug naar je originele inzet van 10 euro.
   11. Verlies er vier, tijd voor vertier. Als je vier keer achter elkaar verliest moet je de tafel verlaten. Neem even pauze of probeer het bij een andere tafel. Zelfs als je de perfecte basis strategie speelt, heb je nog een beetje geluk nodig. Het veranderen van tafels zal het voordeel van het Casino niet veranderen, maar het kan je wel een mentale boost geven.
   12. Speel geen Blackjack bij speelautomaten. De meeste spellen betalen alleen je inzet uit bij een blackjack waardoor het voordeel van het Casino veel hoger is. Je bent veel beter af als je het spel in het echt speelt.
  10. Kaarten Tellen
   1. Kaarten tellen is niet illegaal, echter het Casino houdt niet van spelers die een voordeel hebben ten opzichte van het Casino. In Las Vegas en in sommige andere Casino plaatsen kan je verbannen worden als men erachter komt dat je kaarten telt. In Atlantic City kunnen ze je niet verbannen, maar ze kunnen wel de hoogte van je inzet beperken.
   2. Blackjack spelers kunnen een voordeel krijgen over het Casino door kaarten te tellen. Kaarten tellen betekent niet dat je alle kaarten moet onthouden, het betekent simpelweg dat je moet opletten hoeveel kaarten Tien of hoger zijn, en hoeveel kaarten lager dan Tien zijn. Je houdt dit bij door een positieve waarde te geven aan kaarten van Tien of hoger, en een negatieve waarde voor de andere kaarten.
   3. De simpele manier van het hoog-laag systeem is door een min waarde toe te voegen aan alle kaarten die voorbij komen van Tien of hoger, en een plus aan alle kaarten van lager dan Tien. Je hoeft deze waarden alleen op te tellen en af te trekken. Als er een hoge waarde is, bijvoorbeeld +10, dan is het gunstig voor spelers.
   4. Als er meer kaarten met een hoge waarde in het spel zitten dan is dit beter voor de spelers. Dit is zo omdat de speler een betere kans heeft op een natuurlijk Blackjack (Aas+Tien), waarbij er 3 tegen 2 wordt uitbetaald. Er zijn ook meer Pat Hands, en er is een grotere kans dat de dealer breekt wanneer deze een kaart moet trekken.
   5. Kaarten tellers krijgen hun voordeel door hun inzet te verhogen wanneer het deck veel kaarten heeft van Tien of hoger. Ze verkleinen hun inleg wanneer het deck negatief is. Veel kaartentellers worden betrapt omdat hun inleg erg varieert van de ene op de andere hand.
   6. Kaarten tellen is niet moeilijk, maar het vergt wel oefening. Er zijn verschillende methoden die gebruikt worden door spelers. Sommige zijn eenvoudig, andere zijn complex. Er zijn vele boeken en cursussen over kaarten tellen beschikbaard. Voordat je probeert om kaarten te tellen zal je de basis strategie geheel onder de knie moeten hebben.

Blackjack online spelen: https://www.casinosnederland.com/casino-spellen/blackjack-algemeen

Welkom op CasinosNederland!

Wat is je leeftijd?

Als casinosnederland.com vinden wij het belangrijk onze verantwoordelijkheid te nemen betreffende verantwoord gokken. Geef daarom eerlijk aan hoe oud je bent.

De leeftijd dient naar waarheid te worden ingevuld. Verder bevestigt u hiermee dat u 24 jaar of ouder bent, dat u zich bewust bent van de risico’s van online kansspelen, en dat u momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders. Ik ben 24 jaar of ouder en wil geen advertenties zien.